Vi har för närvarande ingen aktiv försäljnings verksamhet

Vi har för närvarande ingen aktiv försäljning eller uthyrnings verksamhet.